Witamy na stronie Kancelarii Prawnej Waloszek

Celem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych jak najlepiej dopasowanych do realnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Zaletą decydującą o przewadze naszej oferty jest bogate doświadczenie w branży, a także zrozumienie dla procesów międzyludzkich rządzących relacjami czy to w życiu osobistym, czy w biznesie. Usługi świadczone są w sposób kompleksowy, przy współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin prawa, jak również adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami, biegłymi rewidentami, rzecznikami patentowymi, rzeczoznawcami.

Za istotne w procesie świadczenia pomocy prawnej uznajemy informowanie z góry o całej procedurze, z którą Klient może zetknąć się podczas osiągania założonego przez siebie celu, wraz z rzetelnym oszacowaniem szans sukcesu - na podstawie najlepszej, aktualnej wiedzy prawnej.

Jedną z podstawowych zasad rządzących w Kancelarii jest szacunek dla sytuacji Klienta oraz emocji, które pojawiają się w związku z nią. Naszym celem jest świadomość Klienta, że jeśli jego stanowisko jest słuszne i uzasadnione, jego prawnik posiada odpowiednią motywację, by stanowiska tego bronić. Nie jest także dopuszczalna bierność na sali sądowej w obliczu ataków drugiej, skonfliktowanej strony, bądź jej nadgorliwego pełnomocnika.

Kancelaria Waloszek stosuje jasny sposób wynagradzania - prawnik już przy pierwszej czynności w sprawie informuje Klienta o przyjętym sposobie rozliczeń, wysokości honorarium i czynnikach kształtujących jego wysokość, w sposób przejrzysty i czytelny.

Jednym z fundamentów funkcjonowania Kancelarii jest stałe podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie i uzupełnianie wiedzy prawniczej i dostosowywanie jej do potrzeb zmieniających się realiów. Przynależność do samorządu radców prawnych, to także obowiązek przestrzegania najwyższych standardów etycznych świadczenia pomocy prawnej, zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.


radca prawny Maciej Waloszek

ZAKRES USŁUG:

  • prawo cywilne
  • prawo rodzinne
  • prawo gospodarcze
  • nieruchomości
  • doradztwo prawne
  • kompletne prowadzenie spraw
  • reprezentacja na rozprawach
  • szkolenia